Oculus Tertius

Scenarie nummer 8 valgt af Elias.
Oculus Tertius er skrevet af Jacob Schmidt-Madsen til Fastaval 1996

"Oculus Tertius er Det Tredje Øje, sindets øje, hvormed vi beskuer Åndeverden og de sjæle,som frivilligt eller ej befolker den; hvormed vi nedbryder barrieren mellem de levende og de døde; hvormed vi sætter det materielle i kontakt med det immaterielle. Oculus Tertius er spiritismens endegyldige mål - nøglen til forståelsen af sjælelivet."

- Sir Jonathan Patrick Westmore Roos ved dannelsen af
det lille, spiritistiske selskab, Oculus Tertius, på
Bristol University i 1966.

l_6.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License